tanker i februar:


Tenk om samliv var et eget skolefag...
... og at det i fagplanen kun sto en linje...
... og at denne linjen var:
Hvordan kan vi gjøre andre gode?


Tenk om samliv startet
i første barnehagetrinn
og gikk som en rød tråd
gjennom hele grunnskolen
og videregående....


Framtidens vinnere
er de som tar
menneskelige verdier
på alvor!


Ha en god februar!
Hilsen Frode