novemberblues

 

- Change!

 

Denne bluesen er skrevet av den nyvalgte
amerikanske presidenten, Barack Obama,
og er en munter liten sak.
Munter fordi den er på engelsk.
Liten fordi den er så kort.
Likevel er det sannsynligvis
den mest alvorlige bluesen
som noen gang er skrevet,
med et innhold som overgår det meste.

Skulle vi forsøkt å oversette teksten til norsk,
ville det etter alt å dømme blitt til Forandring.

Forandring er muligens det ordet
som skiller noe fra noe til noe annet.
Fra likegyldighet til tro,
for eksempel.

Test ut dette i kjærlighetslivet, familielivet,
næringslivet, åndslivet og livet forøvrig.

Ha en god førjulstid!
Hilsen Frode