PSI-SKOLEN

Conoco Phillips har erkjent at sikkerhet skal tas på alvor.

Alle ansatte har ansvar for dette. Selskapet skal bygge en sikkerhetskultur.
Som et ledd i denne prosessen, har vi fått i oppdrag å lage en kurspakke for alle ledere i selskapet. Disse skal motiveres til å gjennomføre såkalte psi-samtaler med sine nærmeste medarbeidere. PSI står for Personlig SikkerhetsInvolvering og samtalene skal gjennomføres ofte og regelmessig. Resultatet er blitt et dagskurs og har fått navnet PSI-skolen.

PSI-skolen er utviklet av Frode Isachsen, Svein Harry Hauge og Kulturkompaniet

 • Kl 0930 Spasertime
  • Deltakeren får beskjed om å parkere / møte på Jernbanelokket i Stavanger sentrum kl 1000. Her møtes de av en representant fra PSI-skolen, som informerer om skoleveien til Stavangeren, Vaisenhusgt. 37. Det er opptil deltakerne å ta seg frem til lokalet.
  • To av elevene blir utstyrt med gule vester og flagg – og skal fungere som trafikkpatrulje ved alle veioverganger.
  • En annen PSI-lærer vil observere elevenes bevegelser og trekke fram situasjoner i senere forelesning.
  • Stavangeren ligger ca fem min spasertur fra Jernbanelokket.
 • Kl 0945 Innskrivning
  • Elevene går inn i storsalen, henger fra seg yttertøyet og ”skriver” seg inn på PSI-skolen. Lærerkollegiet, Svein Harry Hauge og Frode Isachsen tar i mot elevene og snakker med hver enkelt mens de skrives inn. Elevene mottar navnelapper, skoleperm og en skje tran – og er så klar for første time.
 • Kl 1000 Ledelsens time
  • Det ringer inn til første time og elevene får en 10-minutters bevisstgjøring på hvorfor de er her. Besøk av direktøren.
  • Dagens program blir presentert i korte drag.
  • Dramalæreren tar utgangspunkt i spaserturen deltakerne hadde opp til Stavangeren. Han samtaler med elevene om eventuelle farer som kunne oppstå på en slik vandring og om hva elevene foretok seg for å komme sikkert fram til skolen.
 • Kl 1020 Klassens time
  • For at alle skal bli varme i trøya og bli godt kjent med hverandre, skal vi nå gjennomføre en ”bli kjent øvelse”.
  • To og to går sammen, forteller om seg selv og presenterer hverandre for de øvrige. Foruten ”leksikalsk viten” skal de avsløre en koselig eller imponerende hemmelighet om sin makker. Presentasjoen foregår fra scenen i storsalen.
 • Kl 1100 Kommunikasjon
  • Den teoretiske delen deles inn i to bolker, med forelesning og drama som form. Det blir en kort pause, midtveis.
  • Etter en liten tilnærming til kommunikasjonsfaget, går vi inn på ti konkrete setninger. Hver setning blir illustrert med et dramatisk innslag.
  • Eks:
   • Frode snakker om rasjonell kommunikasjon i tre, fire minutter. Sveinharry kommer inn som vaktmester og forklarer en del rutiner vi må væreklar over (på rasjonelt vis).
  • Eller:
   • Frode snakker om emosjonell kommunikasjon i tre, fire minutter.
  • Sveinharry kommer inn som vaskekone og bruker virkemidler som begeistring, skjønnhet og friskhet som motivasjon for å holde huset rent.
  • Det vil også bli lagt opp til et par småstopp, med sidemanndialog under fordraget. Vil legge til at helsesøster også kommer til å gjøre entre i løpet av teoridelen.
 • Kl 1215 Matfriminutt
  • Lunsj serveres i tilrettelagte matbokser. Disse er porsjonerte og deles ut til elevene. Maten inntas i egnet miljø i huset.
 • Kl 1300 Stille avvik
  • Gjesteforelesning ved Odd Sevland (brannskadd oljearbeider som deler sine dramatiske opplevelser med elevene.
 • Kl 1400 Drama
  • Seansen starter med et opptrinn fra scenen. To scenearbeidere jobber og gjør ting som kan være dumme, med hensyn til sikkerhet.
   Disse momentene blir forsterket ved at Sveinharry fryser dem og stiller spørsmål til elevene om hva som bør sies til dem for å få ønsket atferd, hvordan man bør håndtere slike mennesketyper o.l.
  • Vi deler elevene opp i tre grupper på fem. De får med seg noen konkrete utfordringer å løse i forhold til hvordan PSI-kommunikasjonsen skal foregå. De går i grupper.
 • Kl 1500 Praksis
  • To på hver gruppe skal innta posisjon som ledere og tre som arbeidere.
  • Etter at strategi, metode og annet er jobbet ut, samles alle i salen – foran scenekanten. Lederne fra gruppe A og arbeiderne fra gruppe C får beskjed om å komme fram. Instruksjon blir gitt og praksisperioden begynner.
  • De som ikke er på scenen, er til en hver tid observatører – og gjør seg notater og bidrar med kommentarer og spørsmål.Kl.1630 Oppsummering og hjemmelekse
 • Kl 1700 Slutt og takk for i dag.