Jærmusseet/Vitengarden:

 • Kvifor er det slik her?
 • Er det sant at me blir gode å kyssa om me et mykkje honning?
 • Kvifor har kua fire spenar?
 • Kor lang er ei kutarm?
 • Kven har skapt alle blomane?
 • Kvifor kan ikkje muldyr få barn, stakkars?
 • Kan hesten logra me halen?
 • Kven er Gabriel Høyland?
 • Kor mange fotballer får du inn i ei kuvom?
 • Kan ein bonde sponsa Bryne FK?
 • Kva får du om du parar ei bie med ei blome?
 • Kan bier og blomer ha sex?
 • Er brunst noko kult?
 • Kor mange kalvar går det i ei heil ku?
 • Kvifor trivst dei daude så godt i myra?
 • Kor kjem pinnakjøtet frå?
 • Finns det fjøsnisser på Jæren?
 • Kva er likskapen mellom ein plog, ein robot og eit jærhus?
 • Kven eig naturen?
 • Kva er så kult med grøne hender?
 • Kva er forskjellen på ein kulturhovudstad og eit kulturlandskap?
 • Kvifor et me så græveleg møje?
 • Kor langt må me sykla for å bli kvitt maten me et?
 • Kor mykkje luft tåler ein tarm?

Vitenfabrikken/Circus:

 • Kvifor er jorda så rund og fin?
 • Kor langt er det til himmelen?
 • Kor mykkje matematikk kan me læra?
 • Har forelsking noko me naturfag å gjere?
 • Kvifor lærer me så lite om å dela i matematikken?
 • Kor gamal er gangetabellen?
 • Kan me bli varme av eit kyss?
 • Kva gjorde Phytagoras på fritida?
 • Kva er verdas lengste diameter?
 • Kor lang kan ein radius bli nå til dags?
 • Kor mange koder har Leonardo da Vinci knekt?
 • Koss var det å sykla på Jesu tid?
 • Hadde dei kule leikar for 250 år siden?
 • Kva hadde verden vært utan matematikk?
 • Kva hadde du vært utan naturfag?
 • Kor mange hjul er det i ein vanleg heim?
 • Går det an å tro på stjernene?
 • Kva er den beste stjerna å tro på?
 • Må me vita for å tro?