Malthusets Lederskole avd. for drift og drifter Tredje samling (videregående) Tema for samlingen: KAPITAL

Malthus

kjøreplan

 • Torsdag 16. september 2004:
 • 09.00 – avreise
  • skolens elever kjører i egne biler til Fidjeland
 • 1030 – innkvartering
  • blir ønsket velkommen og sjekker inn på rommene
  • på hodeputen ligger en skolepose med bl.a.:
  • ”Malthus Gang” – gullbrød – ”en-manns-sjampis” – et sugerør – en økonomipakke - .
 • 1100 – åpning av skoleåret
  • rektor åpner skoleåret (velkommen – kort status – et par historier) 10 min.
  • frode repeterer, lanserer begrepet ”kapital” og gir en kort beskrivelse av samlingen 15 min.
  • oscar og trond setter scenen for dagens aktivitetert, kapitalisering og kapitaliseringsprosess

 • 1145 – kapitalisering
  • gruppearbeid
  • slik er det – men hva om...?

 • 1230 – store fri
  • lunsj inntas gruppevis

 • 1345 – kapitaliseringsprosess
  • Trond / Oscar leder plenumskonferansen
  • innspill fra salen legges inn / diskuteres
  • mulighetenes skattekart trekkes opp (skal brukes aktivt dag to)

 • 1530 - kaffigjesten
  • Per Hodne intervjues av Frode Isachsen

 • 1600 – kapitaliseringsprosess forts.
  • arbeid i plenum

 • 1730 – hvilepause
 • vi tøyer ut og slapper av på eget initiativ
 • 1800 – middagstur
  • vi drar til ”Hålå”
  • vi ser oss om litt
  • setter oss til bordet og spiser middag, servert av Hotellet
  • surprise-innslag: Britt Synnøve Johansen synger huldrasanger og rusker litt i håret på folk

 • 2000 – Torsdags Aften
  • samling i stua
  • Frode leder oss inn i det som skal skje
  • 2030 – Torsdagsklubben (tre grupper) – velkommen, hvordan har uka vært?, dagens tema, personlige medie- oppslag (med Britt Synnøve og Frode)
 • 2230 – Fritt fram

Fredag 17.september 2003

 • 0800 – frokost

 • 0830 – frokostgjesten Bjørn Maaseide
  • i samtale med Frode om å sette seg mål, ta ansvar, visjoner, mål og livets dans

 • 0915 – sikkert som banken
  • oppsummering fra i går
  • dette er vi enige om
  • her står vi – er noen i tvil? (så tar vi det med en gang)
 • 1000 – handlingsplanlegging
  • ut fra grunnplansarbeidet i går, skal det nå lages handlingsplaner
  • innledning v/ Oscar 5 min
  • regionsvis gruppearbeid – 1t
  • presentasjon – 15 min pr gruppe – 1t
  • legges i skjema
 • 1130 – lunsj m/utsjekk

 • 1230 – humankapitalen 2 x 45 minutt
  • motivasjonsforedrag av Kjell Inge Olsen
  • om erkjennelse, muligheter, valg, egne erfaringer, prestasjon og tilbakemelding
 • 1430 – Ordet fritt

 • 1445 – takk for i dag
  • rektor foretar en kjapp oppsummering
  • gir hjemmelekse: utfør handlingsplanen !
  • ønsker vel hjem
 • 1500 retur til Forus