Framtidens vinnere...

  • en dveling rundt begrepet forutsetninger
  • om det å tape
  • om det å vinne
  • om sprengstoffet som ligger i tilstanden “menneskelig”
  • om tro som livsdrift

  • passer for folk som ligger i grenselandet mellom engasjement og likegyldighet

  • epistler fra samlivet inngår i foredraget