Personlig involvering...

  • et foredrag om å meddele seg
  • tanker og tips fra eget bryst om det å gjøre seg forstått
  • om forståelse, følelser, helhetlig kommunikasjon, troverdighet, sjel m.m.
  • passer for folk som ønsker å kommunisere enkelt og som er lei av faguttrykk